Phòng, chống dịch Covid - 19 trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tiệc cưới, việc tang trên địa bàn Huyện Ea H’Leo

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động của người dân trên cả nước.

Huyện Ea H’Leo thực hiện nhiệm vụ công tác trẻ em năm 2020

UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020 như sau:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm soát tốt các nguy cơ gây ô nhiễm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện Ea H’Leo tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại nơi làm việc

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 09/03/2020, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 1133/BYT-MT về việc Hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động.

Tăng cường thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Thời gian qua, việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện