Các tác phẩm âm nhạc mang tên vùng đất Ea H’Leo

UBND huyện Ea H’Leo đã mời các nhạc sỹ trong Hội nhạc sỹ Việt Nam về tham quan, tìm hiểu bề dày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong huyện...

Thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020

Nhằm tiếp tục triển khai (Năm thứ hai) thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"(sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí).

Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19

Nhằm hỗ trợ đồng bào phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần hạn chế những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, đời sống của người dân, thiệt hại kinh tế cũng như trật tự, an toàn xã hội.

Huyện Ea H'Leo tạm dừng tổ chức các hoạt động thể dục thể thao

Vừa qua, UBND huyện ban hành Công văn số 464/UBND-VP về việc tạm dừng, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao của huyện trong tháng 3 năm 2020.

Rửa tay đúng cách – Biện pháp phòng chống mầm bệnh, virus hiệu quả

Bàn tay không sạch có thể chứa hàng triệu vi khuẩn và tác nhân gây bệnh. Rửa tay đúng cách là biện pháp đơn giản, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện