Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 753/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

Nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Huyện Ea H’Leo đăng cai tổ chức Giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi – tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi – tỉnh Đắk Lắk năm 2020 nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn Taewondo tại địa phương, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và là cơ hội cho các em giao lưu học hỏi trao dồi kiến thức trong dịp hè.

Huyện Ea H’Leo chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó với lốc tố dông, sét và mưa đá

Trong những năm gần đây, một số loại hình thiên tai nguy hiểm như lốc tố, dông sét, mưa đá diễn biến phức tạp có xu hướng gia tăng về tần xuất hiện cũng như mức độ ảnh hưởng.

Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp  và Trang thông tin kết nối doanh nghiệp

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong việc tra cứu văn bằng và thông tin kết nối giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện