Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính  nhà nước huyện Ea H’Leo

Những năm qua, huyện Ea H luôn xác định phát triển công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính tại đia phương.

Huyện Ea H’Leo triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)  trên môi trường điện tử

Nhằm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 4438/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

Những điều thí sinh cần biết khi vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Huyện Ea H’Leo triển khai tổng kết thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 2020”

Xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân học tập suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Từ 15/7/2020 áp dụng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 58/2020/NĐ-CP, ngày 27-5-2020 của Chính phủ quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện