Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số: 102/NQ-CP, ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Tăng cường phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản gửi các Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch, VHTT, VHTTTTDL về việc tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng.

Hướng dẫn cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất.

Tăng số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP, ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.

Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

Ngày 30/6/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/8/2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện