Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP, ngày 17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Tăng cường công tác phòng chống bệnh dại trên địa bàn huyện

Bệnh dại do virus dại cổ điển gần như gây tử vong 100% trên người và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Phát hành bộ tem bưu chính "Chiến thắng Bạch Đằng (1288)"

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phối với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát hành bộ tem bưu chính “Chiến thắng Bạch Đằng (1288)”.

Cuộc thi ảnh “Tiếng vọng từ Đại ngàn 2020 ”

Với mong muốn cùng người dân Tây Nguyên và công chúng nói chung tìm hiểu về các vấn đề môi trường, tài nguyên nước và xã hội nói chung và Tây Nguyên nói riêng

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội của huyện Ea H’Leo từng bước được nâng lên đáng kể, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Ea H’Leo ngày càng cao

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện