Mức lương mới của cán bộ, công chức cấp xã được xếp theo Thông tư số 13

Bên cạnh nhiều quy định mới về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã, Thông tư số 13/2019/TT-BNV còn hướng dẫn xếp lương và phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của nhóm đối tượng này.

Phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo Thông tư số 13

Thông tư số 13/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 25/12/2019 đã hướng dẫn cụ thể về cách tính phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học

Thế giới đang trải qua thời kỳ toàn cầu hóa mở cửa kinh tế, xu thế liên quốc gia, xuyên châu lục ngày càng phổ biến, đồng nghĩa với việc dịch bệnh có thể dễ dàng nhanh chóng lan tỏa trên diện rộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi.

Những điểm sáng trong phong trào và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea H’Leo

Trong năm 2019, Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Quy định mới về các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020.

Đoàn công tác của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk làm việc tại huyện Ea H'Leo

Ngày 10/12/2019, Đoàn công tác của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk làm việc với huyện Ea H'Leo để kiểm tra các xã Ea Wy, Ea Hiao và Ea Khal được UBND huyện đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiêu chí đăng ký, xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nhằm thực hiện xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động ngoại hối

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019.

Triển khai Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Với mục đích vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần rút ngắn khoảng cách về điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, hưởng thụ văn hóa…

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện