Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức luật tỉnh Đắk Lắk bắt đầu từ 01/9/2020

Để tiếp tục triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức luật tỉnh Đắk Lắk, ngày 01/9/2020

Huyện Ea H’Leo tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI

Ngày 27/8/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’Leo ban hành Kế hoạch số 02-KH/HU về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1192/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020.

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 7477/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020.

Triển khai Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7119/UBND-KGVX Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thông báo Công an huyện Ea H’Leo chuyển nơi làm việc về trụ sở mới

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 17/8/2020, Công an huyện Ea H’Leo chuyển về trụ sở mới

Huyện Ea H’Leo triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Để triển khai có hiệu quả dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

Đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Hiện nay, người yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Triển khai Công văn số 7117/UBND-KGVX, ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/8/2020, Ủy ban nhân huyện ban hành Công văn số 1751/UBND-VP về việc triển khai Công văn số 7117/UBND-KGVX, ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh.

Hiểu đúng về quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông

Thời gian gần đây, trên một số báo và mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa chính xác về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện