Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện Ea H’Leo và tổ chức các hoạt động Ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11

Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là vấn đề mang tính toàn cầu, xảy ra ở mọi quốc gia, mọi tầng lớp xã hội, trong đó có Việt Nam.

Hội nghị trao đổi, đối thoại của UBND xã Ea H’Leo với Nhân dân năm 2019

Sáng ngày 14/11/2019, UBND xã Ea H’Leo đã tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Huyện Ea H’Leo tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày 11/11/2019, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Công văn số 2076/UBND-VHTT, về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng...

Tuyên truyền Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2019  (18/11/1930 - 18/11/2019)

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Vai trò của người cao tuổi trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng, tình cảm và những cử chỉ, hành động của Người đối với người cao tuổi, là hình ảnh tiêu biểu và sinh động về triết lý sống, nhân văn và văn hoá của người Việt đối với người cao tuổi.

Tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trên thiết bị di động

Ngày 01/11/2019, UBND huyện Ea H’Leo tổ chức tập huấn triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trên thiết bị di động cho cán bộ, công chức lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ngày 04/11/2019, Công an huyện phối hợp với UBND xã Ea H’Leo tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Hoàng Văn Thụ - Người Cộng Sản Kiên Trung

Đồng chí Hoàng Văn Thụ (1909 – 1944) là một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, đã hoạt động sôi nổi từ thời kỳ vận động thành lập Đảng và thời kỳ Đảng lãnh đạo...

Bế giảng lớp đảng viên mới khóa II năm 2019

Chiều ngày 29/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ea H’Leo tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa II, năm 2019.

Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Ea H’Leo

Ngày 31/10/2019, Huyện ủy Ea H’Leo tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Ea H’Leo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện