6 điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Đã uống rượu, bia thì không được lái xe: Tại Điều 5 của Luật này, có 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân tỉnh Khóa IX

Ngày 06/12/2019 tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Khóa IX đã thông qua 08 Nghị quyết quy phạm pháp luật, gồm:

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3836/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Công an huyện Ea H’Leo tuyên truyền pháp luật tại xã Ea H’Leo

Vừa qua, Công an huyện Ea H’Leo phối hợp với UBND xã Ea H’Leo tuyên truyền pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Triển khai kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020

Ngày 23/12/2019, UBND huyện Ea H’ Leo ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc ban hành kế hoạch ứng dung và phát triển công nghệ thông tin năm 2020.

Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả

Văn bản số 1563/ĐHNN-KT ngày 27/11/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cảnh báo chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả.

Kế hoạch quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Nạn bạo lực, xâm hại trẻ em đang có chiều hướng tăng về số lượng, gây bức xúc dư luận xã hội. Để giải quyết việc này cần có sự nhận thức sâu sắc vấn đề, chỉ rõ những nguyên nhân để bảo vệ những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngăn lạm dụng gây thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 4733/BHXH-CSXH ngày 18/12/2019 về việc chấn chỉnh và hướng dẫn xử lý một số tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

03 phương hướng và 09 nhiệm vụ đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sáng ngày 19/12/2019, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019

Ngày 16/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1811/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện