Tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT Quy định các tiêu chí thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Đăng tin sai sự thật là vi phạm pháp luật

Rạng sáng ngày 31/01/2020 (giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế thế giới WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC).

Công an huyện Ea H’Leo phát hiện, triệt xoá 01 tụ điểm xóc bầu cua

Vào khoảng 00 giờ 10 phút ngày 31/01/2020, Tổ công tác Công an huyện Ea H’Leo vừa triệt phá thành công một tụ điểm xóc bầu cua tại địa bàn xã Cư Mốt, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2020.

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực chính quyền địa phương

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Quyết định số 53/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND, ngày 06/12/2019 quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện.

Ý nghĩa thắng lợi của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2020)

Hiệp định Pari về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta ở cả hai miền đất nước, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam.

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phòng, chống chiến dịch tấn công mạng có chủ đích

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 1571/STTTT-CNTT về việc phòng, chống chiến dịch tấn công mạng có chủ đích.

Hướng dẫn ngăn chặn các trang mạng giả mạo trang thông tin điện tử của lực lượng Công an.

Vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1544/STTTT-CNTT về việc hướng dẫn ngăn chặn các trang mạng giả mạo trang thông tin điện tử của lực lượng Công an.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện