Huyên Ea H’Leo tăng cường tuyên truyền về dịch bệnh Covid – 19 ở nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

Ngày 26/02/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 349/UBND-VP về việc tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 ở nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2020

Trong tháng 3, nhiều chính sách có tác động xã hội sâu rộng sẽ chính thức có hiệu lực

Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Với mục đích xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cơ quan Nhà nước từ huyện đến cơ sở cùng có trách nhiệm đối với công tác dân vận.

26 loại văn bản được cơ quan nhà nước gửi nhận điện tử không kèm bản giấy

Từ tháng 02/2020, các bộ, ngành, địa phương thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục 26 loại văn bản đã được Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thống nhất.

Các địa điểm không được uống rượu, bia

Ngày 24/02/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2020.

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản Trung ương lần 01/2020

Chiều ngày 24/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu 15 huyện, thị xã, thành phố nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW và 67-KL/TW của Bộ Chính trị.

Huyện Ea H’Leo tăng cường thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử

Thời gian qua, việc thực gửi, nhận văn bản điện tử hoàn toàn trên môi trường mạng luôn được UBND huyện Ea H’Leo quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, đem lại nhưng hiệu quả tích cực.

Hướng dẫn khi làm việc với báo chí và xử lý thông tin báo chí.

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 110/STTTT-TTBCXB về việc hướng dẫn khi làm việc với báo chí và xử lý thông tin báo chí.

Tăng cường thực hiện công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tiêm chủng phòng bệnh là một trong những chính sách trung tâm trong các hoạt động y tế công cộng trên toàn thế giới.

Nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến viên chức từ năm 2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến viên chức từ năm 2020.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện