THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Ông Nguyễn Đình Viên

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0905.08.24.24 - cơ quan: 05003.777.115

Email: viennd@krongana.daklak.gov.vn

2. Bà Bùi Thị Hà Giang

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0935.010.414

Hợp thư điện tử:

3. Ông Bùi Vũ Nhuận

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0949.222.447

Hợp thư điện tử:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện