THÔNG TIN HỒ SƠ
THÀNH PHẦN HỒ SƠ THEO QUY ĐỊNH
STT Mô tả Tập tin đính kèm B.chính B.sao
THÀNH PHẦN KHÁC (NẾU CÓ)
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện