Tuần trước
Tuần: Năm:

Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

THỨ / NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

THỨ 2

24/02

8h00

 

Giao ban HĐND&UBND huyện

Ông Long-CT

Phòng họp số 1

14h00

 

 

 

 

THỨ 3

25/02

8h00

 

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Ông Long-CT

Hội trường

14h00

 

Làm việc với Đoàn điều tra khảo sát xã hội học

Ông Minh-PCT

Phòng họp số 2

14h00

 

Họp Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện

Đảng viên CBVP

Phòng họp số 1

THỨ 4

26/02

8h00

 

Dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2020

Ông …

Ban CHQS tỉnh

14h00

 

 

THỨ 5

27/02

7h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

THỨ 6

28/02

14h00

 

Tổng kết công tác thu Thuế tại Chi cục thuế khu vực Ea H’Leo – Krông Búk

Ông…

Krông Búk

14h00

 

Đại hội Chi bộ Văn phòng

Đảng viên CBPV

Hội trường

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện