Tuần trước
Tuần: Năm:

Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 12/04/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

THỨ / NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

THỨ 2

06/4

7h30

 

 

 

 

15h00

 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn và Chốt tại cầu 110, xã Ea Sol (xe ông Phượng, ông Bách)

Ban chỉ đạo của huyện

UBND các xã, thị trấn

THỨ 3

07/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

THỨ 4

08/4

8h00

 

Làm việc với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện (xe ông Phượng)

Ông Minh-PCT

 

15h00

 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn và Chốt tại cầu 110, xã Ea Sol (xe ông Phượng, ông Bách)

Ban chỉ đạo của huyện

UBND các xã, thị trấn

THỨ 5

09/4

8h00

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

THỨ 6

10/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn và Chốt tại cầu 110, xã Ea Sol (xe ông Phượng, ông Bách)

Ban chỉ đạo của huyện

UBND các xã, thị trấn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện