THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

1. Ông: Nguyễn Văn Hà

Chức vụ: Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 

Hộp thư điện tử: hanv@eahleo.daklak.gov.vn

 

2. Ông: Phạm Văn Khôi

Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 

Hộp thư điện tử: khoipv@eahleo.daklak.gov.vn

 

3. Ông: Lê Ngọc Hùng

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 

Hộp thư điện tử: hungln@eahleo.daklak.gov.vn

 

2. Ông: Y Thắng Êban

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0979.240.328

Hộp thư điện tử: ythangeban@eahleo.daklak.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện