THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

1. Ông: Lê Thăng Long

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0914.010.392

Hộp thư điện tử: longlt@eahleo.daklak.gov.vn

2. Ông: Đoàn Tử Minh

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0914.042.692

Hộp thư điện tử: minhdt@eahleo.daklak.gov.vn

3. Ông: Phan Tiến Dũng

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0913.449.075

Hộp thư điện tử: dungpt@eahleo.daklak.gov.vn

4. Ông: Y Thắng Êban

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0979.240.328

Hộp thư điện tử: ythangeban@eahleo.daklak.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện