BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1. Ông Bàn Tuấn Minh

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3777.902;   Di động: 0986.24.19.06

Email: 

2. Ông Nguyễn Xuân Vinh

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3777.081;   Di động: 0914.23.58.35

Email: 

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

1. Ông Phạm Văn Khôi

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3777.055;   Di động: 0848.877.979

Email: 

 

2. Ông Nguyễn Xuân Hoang

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 

Email: 

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

1. Ông Nguyễn Hữu Trường

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3777.094;   Di động: 0917.89.11.68

Email: Truongtnmteahleo@gmail.com

2. Bà Nguyễn Thị Xuân

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3777.094;   Di động: 0985.30.93.77

Email: 

3. Bà Dương Thị Duyên

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 

Email: duyendt@eahleo.daklak.gov.vn

 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

1. Ông Niê Y Bra

Chức vụ: UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3776.809;   Di động: 0976.41.79.81

Email: 

 

2. Ông Phạm Nguyên Viễn

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3776.809;   Di động: 0945.01.44.02

Email: Kienkthu@gmail.com

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện