ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

 

STT            Họ và Tên                            Đơn vị công tác

1.                NGUYỄN ĐÌNH VIÊN           Huyện ủy

2.                BÙI THỊ HÀ GIANG              HĐND huyện

3.                BÙI VŨ NHUẬN                    HĐND huyện

4.                LÊ THĂNG LONG                 UBND huyện

5.                YA TOAN Ê NUÔL                Huyện ủy

6.                PHAN TIẾN DŨNG               UBND huyện

7.                ĐOÀN TỬ MINH                   UBND huyện

8.                Y THẮNG Ê BAN                  UBND huyện

9.                BÀN TUẤN MINH                 Ban tổ chức Huyện ủy

10.              NIÊ Y BRA                            Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

11.              NGUYỄN HỮU TRƯỜNG   Ban Dân vận

12.              LÊ XUÂN ANH                     Ủy ban MTTQVN huyện

13.              VŨ VĂN HÓA                       Phòng Tài chính – Kế hoạch

14.              LÊ VĂN SƠN                       Công an huyện

15.              NGUYỄN ĐÌNH HOẠT        Hội Nông dân

16.              PHẠM MẠNH TẤN               Ban chỉ huy Quân sự huyện

17.              BÙI CÔNG LĂNG                 Phòng Nông nghiệp &PTNT

18.              HUỲNH THỊ ĐÀO                 Phòng Tài chính –Kế hoạch

19.              DIỆP THANH TUẤN            Công ty TNHH MTV Diệp Thanh Tuấn

20.              MAI THỊ MỴ                          Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

21.              PHẠM THANH VÂN            Trung tâm Y tế huyện

22.              PHẠM VĂN CHÍ                   Trường THPT Ea H'Leo

23.              HÀ HOÀNG QUỲNH            Phòng Tài nguyên và MT

24.              NGUYỄN XUÂN HƯƠNG   Phòng Kinh tế –Hạ tầng

25.              NGUYỄN CHÍ CƯỜNG        Phòng Tư pháp huyện

26.              NGUYỄN HUY DŨNG          Phòng Văn hóa- Thông tin

27.              ĐỖ THỊ LÝ THUẬN               Hội Nông dân

28.              LƯƠNG THẾ THUẬN          UBND xã Dliê Yang

29.              Y THIM NIÊ                           HĐND xã Ea Ral

30.              LƯU ĐĂNG THUYẾT           Đảng ủy thị trấn Ea Drăng

31.              NGUYỄN VĂN MÔNG         Đảng ủy xã Cư A Mung

32.              NGUYỄN VĂN TUẤN          Đảng ủy xã Ea Tir

33.              NGUYỄN THỊ HỒNG LỢI    Hội phụ nữ xã Ea Khal

34.              NGUYỄN VĂN NHIỆM         Đảng ủy xã Ea Khal

35.              PHẠM VĂN NGỮ                  Đảng uỷ xã Ea Nam

36.              NGUYỄN AN DŨNG            UBND xã Ea Wy

37.              PHÙNG TRUNG CỘNG       Đảng ủy xã Cư Mốt

38.              LÊ TRỌNG TRINH                Đảng ủy xã Ea H'Leo

39.              Y NEO NIÊ                            Đảng ủy xã Ea Hiao

40.              KSƠR Y GRƯ                       Đảng ủy xã Ea Sol

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện