Triển khai Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 (24/08/2020, 14:33)

 

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7119/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG, ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về ban hành Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 về quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG nêu trên. Xây dựng phương án đảm bảo nguồn lực (kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất…) để các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện