Tổng kết hoạt động hội đồng nhân dân huyện Ea H’leo nhiệm kỳ 2016 – 2021 (26/03/2021, 08:04)

Ngày 25/3/2021, HĐND huyện Ea H’leo, khóa IX, tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Bun Thó Lào- TUV, bí thư huyện ủy; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn huyện; Bà Phan Thị Phương Hoa – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo phòng, ban, ngành đoàn thể huyện,Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và 33/33 đại biểu HĐND huyện.

Toàn cảnh kỳ họp.

Đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện có tổng số 40 đại biểu HĐND, đến tháng 3/2021 còn 33 đại biểu (giảm 7 đại biểu do chuyển công tác, nghỉ chế độ). Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện khóa IX đã hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ theo luật định; khẳng định rõ là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Nỗ lực cố gắng cùng UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan cụ thể hóa chủ trương của cấp ủy trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bàn và quyết định các vấn đề quan trọng của huyện, có biện pháp quyết liệt, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong huyện.

Trong nhiệm kỳ HĐND huyện đã có nhiều đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đa số đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ. Thường trực, các ban và tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, năng động sáng tạo, vận dụng linh hoạt những quy định của pháp luật, cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND. Triển khai kịp thời nghị quyết của Đảng bộ huyện thành các nghị quyết của HĐND. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND được thực hiện đúng trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Đồng chí Bun Thó Lào – TUV, Bí thư Huyện ủy  phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Các kỳ họp của HĐND huyện được thực hiện tốt, luôn có sự cải tiến, khắc phục hạn chế của các kỳ họp trước. Nghị quyết của HĐND huyện ban hành đúng quy trình, đảm bảo đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước, phù hợp tình hình thực tế địa phương, được Nhân dân đồng thuận. Công tác giám sát có nhiều đổi mới về phạm vi và hình thức giám sát, đã kịp thời phát hiện và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của HĐND huyện giúp UBND huyện, cơ quan, đơn vị có liên quan phát hiện và khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, bất cập, góp phần quan trọng ổn định và phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh.Tuy nhiên, chất lượng đại biểu chưa đồng đều. Một số đại biểu, kỹ năng là đại biểu dân cử còn hạn chế; tham gia giám sát qua báo cáo chưa sâu, còn nể nang, ngại va chạm, ngại phát biểu, ít có ý kiến tham gia đối với các báo cáo, tờ trình của các cơ quan trình tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí  Bun Thó Lào, TUV - Bí thư Huyện ủy Ea H’leo ghi nhận, biểu dương những đóng góp của HĐND huyện thời gian qua. Đồng thời, đề nghị HĐND từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giám sát, phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến, đề ra giải pháp lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021; Tập trung chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra điểm nóng.

Trao giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, UBND huyện Ea H’Leo, đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Hà Giang- Chủ tịch HĐND huyện, thay mặt Thường trực, đại biểu HĐND huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện ủy và sẽ chỉ đạo cụ thể hoá các ý kiến của đồng chí Bí thư huyện ủy vào nội dung chương trình công tác của HĐND huyện khoá mới. Đồng thời nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND đã tập trung dành thời gian để thảo luận, kiểm điểm sâu về tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021; đánh giá chặng đường phấn đấu 05 năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện và những nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp nên đã đạt được nhiều kết quả và tiến bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của HĐND huyện khóa IX sắp kết thúc, nhưng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu HĐND huyện vẫn còn; sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện càng nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, tăng cường các hoạt động giám sát và các hoạt động thường xuyên theo luật định, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 mà Nghị quyết của huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra; trước mắt là tích cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Nguồn: Hoài Nam - Đài TTTH huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện