Tổng đài 111 giải đáp chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19 (08/05/2020, 09:27)

 

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/QĐ-TTg về việc quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Ngày 29/4/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội(LĐ-TB&XH) đã ký Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Trưởng ban là các Thứ trưởng của Bộ. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Minh họa, nguồn internet

Tại Quyết định số 474/QĐ-LDTBXH, Bộ LĐ-TB&XH chính thức công bố đường dây nóng qua Tổng đài 111 tiếp nhận giải đáp những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng trong Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

Theo đó, kể từ ngày 01/5/2020, Tổng đài 111 chính thức bắt đầu tiếp nhận thông tin. Ngoài ra, còn có các số điện thoại tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, bao gồm: 0913.049567- 0977.976686 và 0913.378816./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện