Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020 (09/09/2020, 08:34)

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7697/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ảnh: minh họa nguồn internet.

Theo đó. Kế hoạch nhằm tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (các cơ quan, đơn vị, địa phương); gắn kết các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của Kế hoạch này với các Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật của các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức Ngày Pháp luật.

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai tổ chức các hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 tập trung vào các nội dung sau cụ thể sau: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức quán triệt về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật; triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020: Quán triệt, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2020 với nội dung, hình thức, cách làm cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các hoạt động hưởng ứng gồm: tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bên soạn tài liệu phổ biến; tập huấn, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực, liên quan đến cán bộ, công chức, liên quan đến đời sống xã hội; tổ chức tọa đàm, hội thảo về pháp luật; tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tổng kết, tôn vinh, khen thưởng, trao giải cho các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật…

Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; báo cáo hoạt động cụ thể và kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua báo cáo gửi về Sở Tư pháp theo quy định). Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết tháng 11/2020.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện