Thông tin, tuyên truyền về kế hoạch cấp CCCD trên địa bàn huyện (27/03/2021, 09:22)

Thực hiện Công văn số 2312/UBND-NC, ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Cấp căn cước công dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/3/2021, UBND huyện ban hành Công văn số 503/UBND-VP, theo đó UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Đài truyền thanh – Truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch, chương trình thực hiện cấp CCCD trên địa bàn huyện để nhân dân biết, thực hiện./.

Nguồn: Phương Bình –VP HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện