Thông báo về việc phân công lịch trực bảo vệ an ninh trong dịp Nghỉ lễ 30/4, Quốc tế lao động 01/5 năm 2020 (27/04/2020, 09:30)
Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện