Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh (18/07/2020, 07:01)

 

Vừa qua ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 5942/UBND-KT về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép.

Ảnh: minh họa nguồn internet

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Giao Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan báo chí, truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định, xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện