Số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận phản ánh chất lượng dịch vụ đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (20/06/2020, 11:37)

 

Để tăng cường giám sát các hoạt động vận tải, phục vụ khách du lịch bằng xe taxi, có biện pháp chấn chỉnh các hành vi ứng xử, thái độ giao tiếp, phục vụ không chuẩn mực của người lái xe taxi đối với khách du lịch trong thời gian đến và nhằm hướng đến có dịch vụ vận tải hợp đồng khách du lịch, phục vụ hành khách bằng xe taxi tốt hơn, xây dựng thương hiệu “Đắk Lắk – Điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây nguyên” đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp đến với du khách trong và ngoài nước.

Ảnh: minh họa nguồn internet

Ngày 15/6/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 1392/SVHTTDL-QLDL về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận phản ánh chất lượng dịch vụ đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Triển khai đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh chất lượng dịch vụ đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện