Huyện Ea H’Leo triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 (16/10/2020, 14:09)

 

Trong những năm qua, Công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của huyện được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ của Chính quyền, cùng với sự triển khai hưởng ứng ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Theo kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” được phát động từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2020, với nhiệm vụ trọng tâm là vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và rà soát các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho nhóm đối tượng này. Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ các hộ nghèo giúp họ thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ảnh: Trao nhà cho chị Bùi Thị Hồng, thôn 1- xã Ea H’Leo.

Từ những tấm lòng thiện nguyện của cộng đồng đã chung tay chia sẻ, giúp đỡ cho người nghèo trong huyện vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Tổng số thu Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2019 là: 656.977.500 đồng, Mặt trận huyện đã giải ngân hỗ trợ xây dựng mới 06 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng số tiền 180 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 29 căn nhà theo chương trình 167 (giai đoạn 2) với tổng số tiền 58 triệu đồng; hỗ trợ 11 con bò giống trị giá 165 triệu đồng cho hộ nghèo phát triển sản xuất, tặng 170 xuất quà cho hộ gia đình nghèo nhân dịp Tết trị giá 51 triệu đồng và đang tiếp tục giải ngân để hỗ trợ hộ nghèo theo quy định.

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, nội dungcủa tháng cao điểm “Vì người nghèo” và kết quả công tác vận động, xây dựng, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong thời gian qua. Tăng cường tuyên truyền biểu dương gia đình nghèo, cộng đồng nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững, Đồng thời ghi nhận biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân điển hình đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia vận động, đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội.

Qua triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tổ chức các hoạt động vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cùng đồng hành chung tay chia sẻ, giúp đỡ cho người nghèo trong huyện có cơ hội thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện