Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích trên địa bàn huyện Ea H’Leo (05/02/2020, 16:26)

 

Ngày 04/02/2020, UBND huyện Ea H’Leo Ban hành Công văn số 170/UBND-VHTT về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trong hoạt động lễ hội, di tích.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống bệnh. Yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng. Tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là trường học, chợ... Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia trừ các trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng, chống dịch. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Trường hợp cần thiết, tham mưu chỉ đạo việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và căn cứ tình hình thực tế, tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện