Phiên họp bất thường của UBND huyện Ea H’Leo. (26/03/2020, 13:55)

 

Sáng ngày 25/3/2020, UBND huyện tổ chức Phiên họp bất thường để xem xét các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai và bồi thường. Về dự phiên họp, gồm: ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Phiên họp; các Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ủy viên UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan.

Ảnh: Quang cảnh Phiên họp.

Tại Phiên họp các Đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung, như: Báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất Chợ xã Cư Mốt; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân đang sinh sống tại buôn Tùng Tăh, buôn Tùng Sê, xã Ea Ral và buôn Chăm, xã Ea Sol; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 hộ tại thôn 5, xã Ea Ral; xử lý các nội dung của UBND xã Ea Nam đăng ký làm việc với UBND huyện tại Tờ trình số 139/TTr-UBND, ngày 06/12/2019; báo cáo kết quả thống kê, rà soát hiện trạng sử dụng đất tại khu vực đất UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH Hoàng Nguyễn giao cho địa phương quản lý của Đoàn kiểm tra 2697; báo cáo xin ý kiến tập thể UBND huyện về đơn giá hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án hồ chứa nước Ea H’Leo 1 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án hồ chứa nước Ea H’Leo 1.

Kết luận tại Phiên họp, ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các văn bản chỉ đạo của UBND trong năm 2019 và các kết luận của Thanh tra huyện để tham mưu xử lý theo quy định; Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án hồ chứa nước Ea H’Leo 1 nghiên cứu kỷ các quy định về bồi thường, hỗ trợ của UBND tỉnh để lập phương án hỗ trợ theo đúng quy định; yêu cầu UBND xã Ea Nam rà soát kiểm tra hiện trạng sử dụng đất để lập biên bản xử lý các hộ dân lấn chiếm đất theo quy định, đồng hời lập phương án sử dụng đất năm 2020 trình UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nguồn: Phương Bình – VP HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện