Lưu ý một số nội dung trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (05/08/2020, 16:51)

 

Ngày 03/8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1084/STTTT-TTBCXB về việc lưu ý một số nội dung trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh: minh họa nguồn internet.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền trong thời gian đến, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk đề nghị các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ quan báo chí, truyền thông của địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và các ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khi tiếp nhận, xử lý thông tin có liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cần liên hệ với Người phát ngôn và cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước có liên quan để nắm đúng bản chất vấn đề, tìm hiểu thông tin đầy đủ, chính xác; không đăng tải các thông tin khi chưa được kiểm chứng, hoặc không phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống và điều trị dịch bệnh Covid-19 để tránh gây tâm lý hoang mang, hiểu nhầm trong một bộ phận quần chúng nhân dân, đồng thời tránh để xảy ra tình trạng các thế lực phản động, thù địch lợi dụng thông tin không chính xác trên báo chí để xuyên tạc ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền về những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn cần tập trung, chú trọng dành nhiều bài viết đấu tranh, phản bác các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận xã hội; phê phán các trường hợp trốn cách ly, khai báo không trung thực gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Trong công tác thông tin, tuyên truyền cần tập trung vào 2 hướng: Không tạo tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây hoang mang dư luận, qua đó tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và của cấp ủy, chính quyền địa phương./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện