Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn được tổ chức từ ngày 08/8/2020 (05/08/2020, 16:49)

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1126/SGDĐT – VP, về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh: Nguồn Internet

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông báo đến tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh như sau: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk  vẫn sẽ được tổ chức từ ngày 08/8/2020  đến ngày 10/8/2020 theo kê hoạch  của Bộ HD&ĐT.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có học sinh, học viên dự thi và Trưởng các điểm thi thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên, phụ huynh học sinh; cán bộ, giáo viên và người lao động của đơn vị chủ trương về việc tổ chức Kỳ thi tại tỉnh Đắk Lắk như trên.

- Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh diễn ra nghiêm túc, an toàn; đặc biệt đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia công tác tổ chức thi, thủ trưởng các đơn vị có học sinh, học viên dự thi và Trưởng các điểm thi triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid – 19, bạch hầu; các khuyến cáo và hướng dân của ngành Y tế về phòng chống dịch bệnh; các hướng dẫn của ngành GD&ĐT về chuẩn bị các điều kiện, triển khai phương án phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức thi./.

Nguồn: Phương Dung – Nhà Văn hóa.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện