Kiểm tra rà soát hệ thống mạng lưới điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trong mùa khô trên địa bàn huyện Ea H’Leo (11/02/2020, 13:52)

 

Ngày 05/02/2020, UBND huyện Ea H’Leo Ban hành Công văn số 174/UBND-KTHT về việc đề nghị kiểm tra rà soát hệ thống mạng lưới điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trong mùa khô và phòng ngừa gây mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

- Điện lực Ea H’Leo chủ trì, phối hợp với các cơ qun, đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống, mạng lưới điện các khu dân cư, các chợ…để phòng ngừa gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) từ hệ thống, thiết bị điện; xây dựng phương án cung cấp điệnu trong mùa khô 2020; tăng cường công tác quản lý vận hành và phòng chống cháy nổ tại đơn vị; lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện để đảm bảo khả năng đáp ứng theo nhu cầu phụ tải cao nhất; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng các thiết bị điện gây mất an toàn PCCC, đồng thời phát quang bụi rậm, cỏ khô những khu vưc có hệ thống đường dây đi qua để đảm bảo an toàn hành lang mạng lưới.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức tiết kiện điện. Không sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm, phân bổ lịch sử dụng bơm tưới hợp lý để đảm bảo không quá tải cục bộ các trạm biến áp gây cháy hỏng thiết bị hệ thống điện, trực tiếp có lợi về mặt kinh tế cho nhân dân và doanh nghiệp, giảm áp lực đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng nguồn điện./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện