Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức dân tộc cho Bí thư chi bộ, Trưởng BTQ thôn, buôn, tổ dân phố (21/10/2020, 19:44)

 

Sáng ngày 19/10/2020, UBND huyện Ea H’Leo phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức dân tộc cho Bí thư chi bộ, Trưởng BTQ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Ea H’Leo. Dự và chỉ đạo khai mạc lớp học có ông Y Mơ MLô - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Hữu Hiền - HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện và hơn 100 học viên là Bí thư chi bộ; Trưởng BTQ thôn, buôn, tổ dân phố đăng ký tham gia. Lớp bồi dưỡng sẽ cung cấp thêm cho các học viên về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố.

Ảnh: Ông Y Mơ MLô - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo lớp học.

Phát biểu khai mạc lớp học, ông Y Mơ Mlô, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của hệ thống chính trị cơ sở với hạt nhân là Bí thư chi bộ; Trưởng ban tự quản thôn, buôn, tổ dân phố. Do đó, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức nói chung, kiến thức dân tộc nói riêng cho Bí thư chi bộ; Trưởng BTQ thôn, buôn, tổ dân phố góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh trong tình hình mới.

Ảnh: Quang cảnh lớp học

Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức dân tộc cho Bí thư chi bộ, Trưởng BTQ thôn, buôn, tổ dân phố diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện