Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở khóa II năm 2020 (15/10/2020, 10:08)

 

Sáng ngày 13/10/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ea H’leo tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở khóa II năm 2020. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Đình Hoạt – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Nguyễn Thị Mai – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Quang cảnh lớp học

Trong thời gian từ ngày 13/9/2020 đến ngày 16/10/2020, 120 học viêncán bộ Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn huyện sẽ được bồi dưỡng các kiến thức về: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; sử dụng vốn vay ủy thác; nghiệp vụ về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế; xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; nghiên cứu thực tế.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội Nông dân ở cơ sở, nhất là cán bộ Chi hội. Từ đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh./.

Nguồn: Thúy Di - Ban Tuyên giáo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện