Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2021 (30/03/2021, 08:36)

Sáng ngày 29/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ea H’leo tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2021. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lương Thế Thuận – HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Xuân - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Phạm Vân – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 100 học viên Đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian từ ngày 29/3 - 06/4, các đảng viên mới sẽ được học tập các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; độc lập tự do gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên tham gia lơp bồi dưỡng

Qua lớp học này, giúp cho các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Nguồn: Thúy Di – Trung tâm BDCT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện