Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho cán bộ cơ sở (21/07/2020, 14:05)

 

Sáng ngày 21/7/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ea H’leo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cho cán bộ cơ sở năm 2020. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Văn Khôi – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Lương Thế Thuận - HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Văn Đại - Trưởng phòng Tư pháp huyện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 110 học viên, trong thời gian từ ngày 21/7/2020 đến ngày 23/7/2020 các học viên sẽ được trang bị các Chuyên đề như: Tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam; chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Đảng viên với tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu và học viên tham dự buổi Lễ khai giảng   

Qua lớp học này, giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách tôn giáo. Đồng thời, giúp các học viên tiếp thu, nâng cao kiến thức, trở về vận dụng  linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.

Nguồn: Thúy Di - Ban Tuyên giáo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện