Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra ở người trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2020 (11/02/2020, 13:51)

 

Ngày 06/02/2020, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Kế hoạch số 26/KH- UBND về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra ở người trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2020.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

* Mục tiêu của Kế hoạch

Mục tiêu chung:

- Phát hiện sớm trường hợp nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV), xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong.

Mục tiêu cụ thể:

- 100% tuyên truyền cho người dân biết cách phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV);

- 100% giám sát, phát hiện sớm ca bệnh để xử lý triệt để, tránh lây lan ra cộng đồng;

- 100% khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, điều trị tích cực nhằm hạn chế tử vong đến mức thấp nhất và giảm lây lan ra cộng đồng;

- Xây dựng tình huống giả định khi có dịch xảy ra trên thực tế triển khai:

+ Tình huống 1: chưa ghi nhận trường hợp tại huyện Ea H’Leo

Phát hiện sớm ca bệnh để xử lý triệt để, tránh lây lan cho nhân viên y tế và ra cộng đồng;

+ Tình huống 2: xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào huyện Ea H’Leo

Khoanh vùng,  xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch, điều trị tích cực nhằm hạn chế thấp nhất tử vong và giảm lây lan ra cộng đồng;

+ Tình huống 3: dịch bệnh lây lan ra cộng đồng

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

Theo đó, UBND huyện giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:

- Trưởng  Ban chỉ đạo phân công, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch. Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của ngành mình, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch theo nhiệm vụ phân công, tổ chức tốt công tác phối hợp, kết hợp giữa các ngành trong phòng, chống dịch bệnh. Đưa nội dung công tác phòng, chống dịch bệnh là một trong những nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) của các ngành, các xã.

- Huy động lực lượng các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể - xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự khi có dịch xảy ra trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế và các ban, nhành liên quan.

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã hỗ trợ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện