Huyện Ea H’Leo triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng uống rượu và sử dụng chất kích thích (30/07/2020, 07:45)

 

Thời gian qua, việc sử dụng rượu, bia, chất kích thích không đúng cách gây nên tình trạng lạm dụng, ảnh hưởng đến sức khoẻ, bệnh tật cho người sử dụng ngoài ra còn khiến người uống không làm chủ được hành vi gây ra các vấn nạn về bạo lực, tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông đặc biệt là xâm hại trẻ em... Nhằm góp phần phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và sử dụng chất kích thích đối với sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu nguyên nhân dẫn đến xâm hại trẻ em đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Ea H’Leo. Vừa qua, UBND huyện Ea H’Leo bàn hành công văn số 1552/UBND-VP về việc triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng uống rượu và sử dụng chất kích thích trên địa bàn huyện. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: (1) Đưa hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em vào kế hoạch, hoạt động truyền thông hàng năm; đưa nội dung quy định về cấm sử dụng rượu, bia vào nội quy, quy chế làm việc và tổ chức, giám sát việc thực hiện. (2) Tổ chức phổ biến tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện. (3) Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về cấm sử dụng rượu, bia trước, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc; tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng đối tượng.

Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện: Kiểm soát việc quảng cáo rượu, bia trên địa bàn, đảm bảo việc quảng cáo rượu, bia tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác về quảng cáo. Tăng cường công tác truyền thông, đưa tin bài về tác hại của bia rượu để nhân dân biết; phát động cộng đồng không lạm dụng rượu, bia và sử dụng các chất kích thích trong lễ hội, đám cưới; hộ gia đình không nấu rượu; gia đình và khu dân cư không có người nghiện rượu, bia và sử dụng chất kích thích…nhằm hạn chế nguyên nhân gây ra tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: Quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, quản lý quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hoá đối với rượu nấu bằng phương pháp thủ công (nếu có). Tăng cường biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng và thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định khác của pháp luật về cấp phép kinh doanh. Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế tăng cường các biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm rượu, bia sản xuất trong nước và nhập khẩu được lưu thông trên địa bàn huyện, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo về chất lượng.

Phòng Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia và sử dụng chất kích thích đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng và phòng, chống xâm hại trẻ em tại cộng đồng, nhất là ở tại các vùng sâu, vùng xa góp phần giảm thiểu nguyên nhân dẫn đến xâm hại trẻ em./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện