Huyện Ea H’Leo tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn huyện (08/02/2021, 08:13)

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tập trung phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1103/UBND-KGVX, ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 từ các vùng dịch; Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh, thành phố cơ bản đã được kiểm soát, việc cách ly y tế đối với những người trở về từ vùng có dịch đều được quy định cụ thể. Vì vậy, để triển khai đồng bộ, thống nhất các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

Ảnh: Cán bộ, chiến sỹ tại chốt Km cầu 110, xã Ea H’Leo.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện tinh thần“ chống dịch như chống giặc”, không lơ là, mất cảnh giác tập trung cho công tác phòng chống, dịch Covid-19 và sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp có thể phát sinh. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Thường trực Huyện ủy và UBND huyện.

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn không nghỉ phép hoặc đi ra ngoài tỉnh trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện, của Thường trực Huyện ủy.

- Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình hạn chế việc nghỉ phép, nghỉ Tết hoặc đi ra ngoài tỉnh đến nơi đang có dịch bệnh.

Trường hợp giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ phép, nghỉ Tết, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện; Đồng thời có văn bản gửi đến nơi nghỉ phép, nghỉ Tết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định./.

 Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện