Huyện Ea H’Leo tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn (15/09/2020, 21:12)

Ngày 10/9/2020, Huyện ủy Ea H’Leo ban hành Công văn văn số 37-CV/HU về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

          Để tiếp tục thực hiện  hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan, ban, ngành, đơn vị từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chốngdịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nâng cao cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan; đảm bảo đủ nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; tiếp tục khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu qủa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương theo Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 20/12/2019 của Huyện ủy thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra.

          Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, tiếp tục nâng cao năng lực phát hiện, truy vết người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, tổ chức cách ly vùng, xử lý triệt để các ổ dịch (nếu có); thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế, bảo đảm an toàn cho cán bộ y tế, bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế và người tham gia phòng, chống dịch.

          Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn và thực hiện tốt công tác giảng dạy, học tập.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, phối hợp với ngành Y tế tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục cung cấp thông tin; định hướng tuyên truyền về tình hình dich bệnh Covid-19 và biện pháp phòng, chống dịch đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chính xác trên các phuwong tiện thông tin đại chúng trên địa bàn./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện