Huyện Ea H’Leo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (05/05/2020, 07:52)

 

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nhiều nước, đối tác lớn của Việt Nam. Ở trong nước, dịch Covid-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động. Trong đó, Huyện Ea H’Leo do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài trong thời gian qua, khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn bị ngưng trệ, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn…

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra, đã tác động gây thiệt hại không nhỏ cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện. Để chủ động hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh... vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Ngày 28/4/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 918/UBND – TCKH về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. UBND huyện chỉ đạo như sau:

Chi cục Thuế khu vực Ea H’Leo – Krông Buk: đẩy mạnh việc thực hiện và cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như: hoàn thuế, gia hạn nộp thuế…; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách kiểm soát dịch bệnh để gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong hoạt động buôn bán hàng hóa; đồng thời triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của tổng cục thuế tại Công văn số 897/TCT-QLN ngày 03/3/2020 về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp thuế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Công thương, Sở Công thương về việc chưa thực hiện điểu chỉnh tăng giá trong Quý I và Quý II đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp, hộ kinh doanh do Nhà nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ trì, phối hợp với các Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo về thực trạng, nhu cầu nguyên liệu đầu vào, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn kinh doanh và phương án tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ; theo dõi, nắm tình hình dự trữ nguồn hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các chợ, nguồn hàng trong các Hộ kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cung ứng đẩy đủ hàng hóa khi có diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, triển khai hướng dẫn bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu để ứng phó dịch Covid -19.

Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường tuyên truyền thông tin về du lịch an toàn, thân thiện, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng chống dịch Covid-19; thông tin kịp thời, nắm tình hình về thành phần, lịch sử, người từ vùng trung tâm có dịch để theo dõi, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành, của tỉnh, huyện trong việc chủ động, đồng bộ, quyết liệt phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân; tăng cường truyền thông các chủ đề “Sống an toàn”. “Việt Nam an toàn”, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phòng chống dịch Covid-19 trong nhân dân, tích cực hỗ trợ, đoàn kết khi tình hình diễn biến phức tạp.  

Phòng Lao động – Thương binh xã hội đánh giá tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp, tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của người lao động cũng như tác động của dịch Civid-19 đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành nghề, lĩnh vực có lao động bị ảnh hưởng, mất việc làm để có phương án hỗ trợ.

Phòng Tài chính – Kế hoạch kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và vốn kế hoạch năm 2020.

Các chủ đầu tư và các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phân khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020, tập trung sớm hoàn thành đư a vào sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, phát huy tối đa công suất thiết kế, hiệu quả kinh tế-xã hội. Yêu cầu các phòng, ban, ngành,UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình; đồng thời thúc đẩy giải ngân đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện