Huyện Ea H’Leo thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (31/01/2021, 08:03)

 

Ngày 30/1/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập 03 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, bao gồm:

Ảnh: Khu vực cách ly đặc biệt tại Trung tâm Y Tế huyện Ea H’Leo.

Khu vực cách ly y tế số 1: Tại Trung tâm Y tế huyện (cũ), quy mô cách ly tập trung 12 người. Địa chỉ  655 Giải phóng - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H’Leo - Tỉnh Đắk Lắk. Cơ sở vật chất hiện có 03 phòng ở mỗi phòng 03-04 giường.

Khu vực cách ly y tế số 2: Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú - THCS Ea H’Leo, quy mô cách ly tập trung được khoảng 100 người. Địa chỉ: TDP 9 - TT. Ea Đrăng - Ea H’Leo - Đắk Lắk. Cơ sở vật chất hiện: 01 dãy nhà 2 tầng, 20 phòng ở; khu bếp, tường trào, công trình vệ sinh, điện, nước đầy đủ. Bảo đảm khẩu phần ăn cho đối tượng cách ly y tế tập trung và người phục vụ với định mức theo Nghị quyết 37/NQ-CP. 

Khu vực cách ly tập trung số 3: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX huyện Ea H’Leo, quy mô cách ly tập trung được 100 người. Địa chỉ: TDP 9 – TT. Ea Đrăng – Ea H’Leo - Đắk Lắk. Cơ sở vật chất hiện: 01 dãy nhà 2 tầng, 18 phòng ở, khu bếp, nhà  ăn, công trình vệ sinh công cộng, điện, nước đầy đủ, tường rào ngăn cách.

Các khu cách lý này sẽ trưng dụng để tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung theo quy định hiện hành cho các trường  hợp là công dân trên địa bàn huyện và những người đến huyện thuộc đối tượng phải cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế và người nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Ea H’Leo. 

UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung tại Kế hoạch vận hành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện Ea H’Leo chủ động tổ chức triển khai hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện