Huyện Ea H’Leo tăng cường thực hiện chủ đề CCHC năm 2020 (31/07/2020, 08:37)

 

Nhằm triển khai, thực hiện Công văn số 1338/BCĐ-CCHC ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường thực hiện chủ đề CCHC năm 2020. Vừa qua, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Ea H’Leo ban hành công văn số 01/BCĐ-CCHC, về tăng cường thực hiện chủ đề CCHC năm 2020. Theo đó, Ban chỉ đạo CCHC của huyện Ea H’Leo đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo CCHC của huyện, Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện hiện một số nội dung sau:

Ảnh: minh họa nguồn internet

Tăng cường phổ biến, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch CCHC Nhà nước huyện Ea H’Leo năm 2020 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch đề ra.

Triển khai thực hiện sáng kiến, giải pháp cụ thể để tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chú trọng các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tốt các nội dung về tiếp cận dịch vụ công; thủ tục hành chính (TTHC); công chức; kết quả dịch vụ; việc tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị, cụ thể:

Về tiếp cận dịch vụ công: Cơ quan có biển hiệu, hướng dẫn rõ ràng, dễ thấy; trụ sở cơ quan có đủ chỗ ngồi cho người dân, doanh nghiệp; trang thiết bị phục vụ người dân, doanh nghiệp đầy đủ, dễ sử dụng.

Về TTHC: Quy định TTHC được niêm yết công khai dễ thấy; quy định TTHC được niêm yết công khai đầy đủ; thành phần hồ sơ yêu cầu nộp đúng quy định; mức phí/lệ phí yêu cầu nộp đúng quy định; thời hạn giải quyết công việc đúng quy định.

Về cán bộ, công chức, viên chức: Có thái độ giao tiếp lịch sự; chăm chú lắng nghe; trả lời, giải thích đầy đủ; hướng dẫn kê khai hồ sơ dễ hiểu; giải quyết công việc đúng quy định; hướng dẫn kê khai hồ sơ 01 lần là có thể hoàn thiện hồ sơ và tận tình giúp đỡ.

Kết quả dịch vụ: Kết quả phù hợp quy định; kết quả có thông tin đầy đủ; kết quả có thông tin chính xác; kết quả đảm bảo tính công bằng; kết quả được trả đúng hạn hoặc sớm hạn.

Việc tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị: Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị; người dân doanh nghiệp dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị; cơ quan tiếp nhận, xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực; cơ quan có thông báo kịp thời kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Nghiêm túc thực hiện lưu thông tin cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (người đại điện tổ chức/doanh nghiệp) có giao dịch, thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương đầy đủ, bao gồm địa chỉ cụ thể, số điện thoại liên hệ theo quy định. Việc lưu thông tin cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (người đại diện tổ chức/doanh nghiệp) thực hiện TTHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và không gián đoạn./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện