Huyện Ea H’Leo tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid – 19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (23/03/2020, 13:55)

 

Ngày 17/3/2020, UBND huyện ban hành Công văn số 495/UBND-VP về việc tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh Covid – 19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Theo đó, UBND huyện giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Thông tin – truyền thông tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chủ động triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1138/BCĐQG, ngày 13/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Covid – 19 gây ra.

2. Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến nhân dân để chủ động tuân thủ sàng lọc, phân luồng khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đề xuất UBND huyện hướng xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện theo đúng quy định về việc sàng lọc, phân loại và cách ly người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện