Huyện Ea H’Leo tăng cường cử cán bộ xuống buôn và thực hiện các nội dung kết nghĩa (15/09/2020, 21:13)

Ngày 11/9/2020, Huyện Ủy ban hành Công văn số 39-CV/HU về việc tăng cường cử cán bộ xuống buôn và thực hiện các nội dung kết nghĩa

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường đồi mới và nâng cao công tác kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thường xuyên quan tâm, cử cán bộ xuống buôn nắm tình hình, hướng dẫn, tuyên truyền vận động Nhân dân các buôn kết nghĩa chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần xây dựng buôn ngày một phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện; đặc biệt từ đầu năm đến nay, có 34/53 buôn được các cơ quan kết hợp với Đoàn thanh niên các cấp sơn sửa Nhà cộng đồng, chào mừng Đại hội huyện lần thứ XI, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn huyện.

          Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác kết nghĩa, Thường trực Huyện ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với Đảng ủy các xã, thị trấn: tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn, tổ dân phố và tổ chức đoàn thể với buôn, tổ chức đoàn thể ĐBDTTS về nội dung đã giao ước kết nghĩa. Làm tốt công tác nắm tình hình, đời sống, tâm tư và nguyện vọng của Nhân dân trong buôn ĐBDTTS để tuyên truyền, vận động không nghe, không tin, không làm theo sự xúi giục của các thết lực thù địch, giữ vững  sự bình yên cho buôn. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, hướng dẫn bà con thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho bản thân và gia đình. Chỉ đạo các đơn vị, trường học do Đảng ủy phân công kết nghĩa, tổ chức các hoạt động vui chơi, tặng quà cho các cháu thiếu nhi, nhất là các cháu thuộc hộ nghèo của buôn kết nghĩa nhân dịp đầu năm học 2020-2021 và dịp Tết trung thu năm 2020.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phân công chủ trì tổ chức, triển khai công tác kết nghĩa với buôn ĐBDTTS: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cùng được phân công kết nghĩa với buôn triển khai, thực hiện tốt công tác kết nghĩa theo nội dung kế hoạch, chương trình triển khai, thực hiện năm 2020 đã xây dựng từ đầu năm; chủ động phối hợp chặt chẽ với chi bộ, ban tự quản và các đoàn thể ở buôn kết nghĩa để thăm hỏi, động viên và tổ chức các hoạt động thiết thực, tặng quà cho các cháu thiếu nhi, nhất là các cháu thuộc hộ nghèo nhân dịp năm học 2020-2021 và Tết trung thu năm 2020./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện