Huyện Ea H’Leo tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm 2020 (24/07/2020, 11:10)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ,trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung vào những tháng cuối năm 2020. Để chủ động công tác phòng chống thiên tai tron phòng,chống mùa mưa, lũ năm 2020, UBND huyện Ea H’Leo đã ban hành Công văn số 1472/UBND-NNNT để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị như sau:

Ảnh: minh họa nguồn internet

- Yêu cầu các đơn vị, địa phương theo các chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai Phương án số 32/PA-UBND ngày 22/4/2020 của UBND huyện về phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn huyện.

- Đối với các Phòng, ban, và các đơn vị của huyện

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường trực phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng,chống thiên tai và TKCN huyện.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN huyện; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể  cho từng thành viên  Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện theo quy định ; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống thiên tai; tổ chức trực ban theo quy định. Khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, đánh giá hiên trạng các công trình phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý; chỉ đạo, giám sát các chủ quản lý công trình thủy lợi: thực hiện vận hành hồ chứa đảm bảo quy định, tuần tra, canh gác, phát hiện và giải quyết kịp thời các sự cố công trình hư hỏng, không để xảy ra sự cố vỡ đập hồ chứa nước. Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong huyện thực hiện rà soát, bổ sung phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu vực dân cư có nguy cơ cao khi xảy ra các tình huống thiên tai; chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, các phòng , ban, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai theo Kế hoạch của UBND huyện giao nhằm nguồn lực phục vụ phục vụ phòng chống hiên tai chung của toàn tỉnh./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT. 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện