Huyện Ea H’Leo tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người tham gia (10/02/2020, 15:45)

 

Thực hiện Công văn số 888/UBND-KGVX, ngày 06/02/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người tham gia. Ngày 07/02/2020, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Công văn số 199/UBND-VHTT về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người tham gia trên địa bàn huyện Ea H’Leo. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Dừng tổ chức Lễ hội Thanh minh tại xã Cư A Mung và tất cả các lễ hội khác trên địa bàn huyện Ea H’Leo.

Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho Nhân dân, du khách biết, thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại di tích lịch sử, các cơ sở tôn giáo về các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 Trong đó, UBND huyện giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công văn, Công điện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện