Huyện Ea H’Leo Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2020. (19/03/2020, 09:34)

 

Ea H’Leo là huyện có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, hiện nay dưới sự tác động của biến đổi khí hậu, sự suy giảm nguồn nước, tình trạng hạn hán diễn ra trên diện rộng làm thiếu nước nghiêm trọng cũng như sự phát triển tự phát của các hình thức nuôi dẫn đến nguy cơ tình hình dịch bệnh thủy sản có nguy cơ bị bùng phát, gây thiệt hại cho người nuôi. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện Ea H’Leo có hiệu quả.

Ngày 16/3/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND về viêc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản huyện Ea H’Leo năm 2020.

Với mục tiêu thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên thủy sản. Chủ động giám sát và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan ra diện rộng, hạn chế thiệt hại khi dịch bệnh động vật thủy sản gây ra. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ về kỹ thuật, kỹ năng thực hiện các biện pháp, chống dịch bệnh cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thú y thủy sản, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời để biện pháp khống chế dịch bệnh trong nuôi thủy sản.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện. Phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện. Tổng hợp, báo cáo tình hình bệnh thủy sản.

- Trạm Chăn nuôi thú y: Tham mưu UBND huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng thú y và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện hướng dẫn, thông tin tuyên truyền cho người dân biết thêm một số bệnh thủy sản, dấu hiệu để phát hiện dịch bệnh, xử lý khi phát hiện ra dịch bệnh. Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng dự trù kinh phí, phòng, chống dịch bệnh thủy sản hằng năm và thực hiện Kế hoạch, phương án, chuẩn bị đẩy đủ và cung ứng kịp thời vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn huyện khi có dịch bệnh xảy ra. Chỉ đạo hệ thống Thú y cơ sở tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận thôn, buôn, hộ gia đình, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, ao nuôi./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện