Huyện Ea H’Leo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 (03/02/2021, 08:26)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của bà H’Yim Kđok - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại Hội nghị trực tuyến ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo đã ban hành Công văn số 202/UBND-GDĐT, ngày 02/02/2021 về việc cho học sinh ngừng đến trường để phòng chống dịch Covid-19, theo đó UBND huyện chỉ đạo như sau:

Ảnh: Trường THCS Lê Quý Đôn trong phòng dịch Covid-19.

Cho phép học sinh các trường mầm non, tiểu học, trung học co sở trên địa bàn huyện ngừng đến trường từ ngày 03/02/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch năm học của huyện, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet hoặc các hình thức dạy họcphù hợp khác đảm bảo kế hoạch thời gian năm học theo quy định. Trong qúa trình nghỉ học để thực hiện phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị trường học phân công lịch trực, đảm bảo thông tin xuyên suốt, trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch dạy và học trực tuyến, hướng daãn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học tại nhà, phối hợp với cha mẹ học sinh kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian nghỉ học (thực hiện nghiêm túc thông điệp 5k: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – khai báo y tế); chủ động kế hoạch dạy học đảm bảo chương trình giáo dục các cấp học theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện