Huyện Ea H’Leo đấu tranh chống vấn nạn sách giả (05/11/2020, 11:06)

 

Theo phản ánh của một số đơn vị xuất bản, thời gian qua, tình trạng in và phát hành sách lậu,vi phạm bản quyền có dấu hiệu gia tăng ở một số địa phương. Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà xuất bản, đơn vị liên kết. Thực hiện Công văn số 9696/UBND-KGVX ngày 30/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đấu tranh chống vấn nạn sách giả.

Ảnh: Cửa hàng sách – văn hóa phẩm tại thị trấn Ea Drăng huyện Ea H’Leo

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an huyện tham mưu UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh nắm bắt tình hình, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về sách lậu, sách giả, tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sách lậu, sách giả (bao gồm trên môi trường điện tử); công khai danh tính các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện